Saturday, 2016-10-22
लोकसेवा अधिकृत तहको तयारी कक्षा सुरु:      शाखा अधिकृत तहका लागि लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा संञ्चालन सम्बन्धि सूचना !!      आदिवासी जनजातिका लागी निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागीताको नतिजा प्रकाशित ।      आदिवासी जनजातिका निम्ति नायब सुब्बा तहको लोकसेवा तयारी कक्षा सन्चालन सम्बन्धी सूचना ।      प्रतिष्ठानद्वारा लोक सेवा तयारी कक्षा छनौट परीक्षा सञ्चालन (आ.व. २०७३/७४)      अध्ययन,अनुसन्धान र प्रकाशनको लागि नीति तथा मापदण्डहरु      आ.व.२०७३/०७४ को परियोजना प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना      लोक सेवा तयारी कक्षा सम्बन्धी सुचना      सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना      छात्रबृत्तिको नतिजा प्रकाशन !!! (आ.व.२०७२/७३)