भीडीओ

 

आदिवासी जनजातिहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा श्रब्यदृश्य निर्माण :

आदिवासी जनजाति सुरेलहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "चन पुजा"; सुरी, दोलखा, नेपाल । 

आदिवासी जनजाति ल्होपाहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "तिजी"; लोमान्थाङ, मुस्ताङ, नेपाल । 

आदिवासी जनजाति धिमालहरुको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ढोल पोदो"; मंगलबारे, मोरङ, नेपाल । 

 

आदिवासी जनजाति मेचे को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "ग्राम सेवा र बाठौ मिदाई हुनाई" पुजा;  घोरामारा  र धाईजन, झापा, नेपाल। 

आदिवासी जनजाति बाह्रगाउँले को अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा "धाजाङ" पर्व;  खिङ्गगा गाविस, मुस्ताङ, नेपाल। 

 

TVC