अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी सुचना !!

 

अध्ययन अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्न आवश्यक कागजात सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागी तल लिङ्कमा क्लिक गर्नु होस् ।

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5c813a17d805f.pdf