पदाधिकारीहरु

श्री गोकुल प्रसाद घर्ती

श्री गोकुल प्रसाद घर्ती 

कार्यकारीणी अध्यक्ष 
सदस्य सचिव

सदस्य सचिव 

सदस्य सचिव 
श्री बसन्त कुमार अधिकारी

श्री बसन्त कुमार अधिकारी 

कार्यकारीणी सदस्य 
कार्यकारीणी सदस्य

कार्यकारीणी सदस्य 

कार्यकारीणी सदस्य 
कार्यकारीणी सदस्य

कार्यकारीणी सदस्य 

कार्यकारीणी सदस्य 
श्री कुलन कुमार लामा

श्री कुलन कुमार लामा 

लेखा अधिकृत 
श्री राम कुमार मादेन

श्री राम कुमार मादेन 

शाखा अधिकृत 
श्री जगतमान गुरुङ

श्री जगतमान गुरुङ 

अनुगमन अधिकृत 
श्री सुचित्रा राना

श्री सुचित्रा राना 

प्रशासकिय अधिकृत 
श्री हितकाजी गुरुङ

श्री हितकाजी गुरुङ 

शाखा अधिकृत