पदाधिकारीहरु

चन्द्र बहादुर गुरूङ

चन्द्र बहादुर गुरूङ 

उपाध्यक्ष 
गोविन्दलाल माझी

गोविन्दलाल माझी 

सदस्य सचिव 
टासि स्याङमो गुरुङ्सेनी

टासि स्याङमो गुरुङ्सेनी 

कार्यकारिणी समिति सदस्य 
ज्ञानेन्द्र पुन

ज्ञानेन्द्र पुन 

कार्यकारिणी समिति सदस्य 
बेद बहादुर कार्की

बेद बहादुर कार्की 

कार्यकारिणी समिति सदस्य