पदाधिकारीहरु

Chandra Bahadur Gurung

Chandra Bahadur Gurung 

Vice Chairman 
 
 
Govinda Lal Majhi

Govinda Lal Majhi 

Member Secretary 
 
 
टासि स्याङमो गुरुङ्सेनी

टासि स्याङमो गुरुङ्सेनी 

कार्यकारिणी समिति सदस्य 
 
 
ज्ञानेन्द्र पुन

ज्ञानेन्द्र पुन 

कार्यकारिणी समिति सदस्य 
 
 
मधु सुधन बुर्लाकोटी

मधु सुधन बुर्लाकोटी 

कार्यकारिणी समिति सदस्य