Notices

क्र.म. नाम
शिलबन्दी कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना !! 
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ 
पाण्डुलिपि ग्रन्थ प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! 
कार्यक्रम प्रस्ताव फाराम २०७४/७५ 
NFDIN Request for Proposal 2017/18...OPEN !! 
जनजाति छात्रबृत्ति २०७३/७४ मा छनौट बिध्यार्थीका लागि थप सुचना !! 
प्रतिष्ठानको अादिवासी जनजाति छात्रबृत्तिको नतिजा २०७३/७४ प्रकाशित !! 
लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सुचना !