News

क्र.म. नाम
जनजाति प्रतिष्ठानको छलफल सम्पन्न ! 
आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई एक महिने ढाका कपडा बुनाई तालिम ! 
मगर महिलाहरुलाई सिलाइ-कटाई तालिम सुरु 
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अगामी वर्षको बजेट छलफल !