मगर रिकाहारीकुङ रिल्हीङको (काट) - विष्णु सिङ्जाली/ हिरामती रानामगर