प्रतिष्ठानको लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनको लागि पुन: आशय पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक)।

संस्था/फर्म वा कम्पनीहरुले पूरा गर्नु पर्ने मापदण्डहरु हेर्नका लागी यस लिङ्कमा क्लिक गर्नु होस :

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d91b0388150b.pdf