आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७६/०७७) !!

 

प्रतिष्ठानको प्रस्ताव फाराम डाउनलोड गर्न तल लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस:

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d83540dcae1f.doc

पाण्डुलिपि ग्रन्थ प्रकाशनका मापदण्डका लागी तल लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस:

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d96e74915e0b.pdf

अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विषय क्षेत्र र मापदण्डहरु हेर्नको लागि तल लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस:

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d96e7b127817.pdf