आदिबासी जनजातीका निम्ति शाखा अधिकृत र नायव सुव्वा तहको लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन तथा सहभागीका लागी सूचना २०७६/०७७

आदिवासी जनजातिका निम्ति लोक सेवा तयारी कक्षा (नि:शुल्क) सञ्चालनको निम्ति संस्था/फर्म/कम्पनीका लागी मापदण्डहरु: 

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d7f3d56d55cf.pdf

आदिवासी जनजातिका निम्ति लोक सेवा तयारी कक्षा (नि:शुल्क) सहभागिताका लागी मापदण्डहरु: 

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d7b32a2756f6.pdf

आदिवासी जनजातिका निम्ति लोक सेवा तयारी कक्षामा (नि:शुल्क) सहभागिताको निम्ति दरखास्त फाराम २०७६ डाउनलोड गर्नको लागी तल लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला ।

(क) शाखा अधिकृत तहको लागि निवेदन फाराम

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d7f3d370be69.pdf

(ख) नायब सुब्बा तहको लागि निवेदन फाराम

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d7f3d250e5f3.pdf

आदिवासी जनजातिका निम्ति लोक सेवा तयारी कक्षा शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा तह (काठमाडौको लागी) अध्यापन गराउन आशयपत्रको ढाँचा २०७६/७७:

http://www.nfdin.gov.np/uploads/ck/5d8b290a0f098.docx