शिलबन्दी कोटेशन आह्वान सम्बन्धि सूचना !!

यस आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सानेपा, ललितपुरको लागी मोटरसाईकल तथा कार्यालय सामग्रीहरू आवश्यक भएको हुँदा शिलबन्दी कोटेशन मिति २०७४ फाल्गुन १४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशन भए बमोजिम यसै सूचना मार्फत आह्वान गरिन्छ ।