Notices

क्र.म. नाम
21  स्थानीय तहमा भाषा नीति निर्माण तथा मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम 
22  प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा । 
23  प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल समाप्त बिदाई कार्यक्रम ! 
24  प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदको २०औं बैठक ।  
25  प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदको २०औं बैठक सरेको सूचना।  
26  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको प्रदेश स्तरीय मातृभाषा कार्यक्रम सम्पन्न ! 
27  प्रतिष्ठानको लोकसेवा (निशुल्क) तयारी कक्षा सञ्चालन शुभारम्भ ! 
28  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको लोक सेवा तयारी कक्षा शूरू हुने बारे सूचना !! 
29  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको लोक सेवा आयोग तयारी कक्षामा सहभागी हुन लिईएको परिक्षाको नतिजा प्रकाशित  
30  प्रतिष्ठानको लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनको लागि पुन: आशय पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक)। 
31  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७६/०७७) !! 
32  आदिबासी जनजातीका निम्ति शाखा अधिकृत र नायव सुव्वा तहको लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन तथा सहभागीका लागी सूचना २०७६/०७७ 
33  सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना (२०७६/०७७) 
34  लिलाम सम्बन्धी सूचना !! 
35  परामर्श सेवा सम्बन्धी !! 
36  पुस्तक प्रकाशनको लागी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान 
37  अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी सुचना !! 
38  मातृभाषा सेवा पुरस्कारका लागि सर्जक/स्रष्टाहरुको नाम मनोनयन र मातृभाषी कविता संकलन सम्वन्धी सूचना !! 
39  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको पाण्डुलिपि ग्रन्थ प्रकाशनका लागि मापदण्डहरु (२०७५/०७६) !! 
40  आ.ज.उ.रा.प्रतिष्ठानको आ.व. २०७५/०७६ को सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !!